Úvodní stránka » vrtné práce, montážní činnost, studnařství » Čištění, regenerace a likvidace vrtů

Čištění a regenerace vrtů

Vrtaná studna je často jediným zdrojem vody pro chod rodinného domku, provozovny, ale i obce a nebo celé aglomerace. Jako taková představuje nemalou investici. Na vlastní vrt jsou navázány i další instalace, zejména přívod čerpané vody do objektu a elektroinstalace. Déle intenzivně využívané vrty “stárnou”. Vlivem zarůstání perforované části látkami obsaženými v podzemní vodě a zanášením okolí filtru drobnými mechanickými částicemi hornin dochází ke snižování vydatnosti čerpané podzemní vody objektu. Pro zlepšení tohoto stavu provádíme mechanickou a chemickou regeneraci vrtů a studní.

  • Kontrola stavu vrtané studny prohlídkou televizní kamerou
  • Odstranění spadlých předmětů zejména výtlačných trubek nebo spadlých a utržených čerpadel
  • Očištění vrtu od kalu vplaveného do výstroje během čerpání
  • Vyčištění obsypu v mezikruží a přilehlé horniny od jílovitých částeček a inkrustů vznikajících během využívání vrtané studny
  • Zabránit zkrácení využitelného sloupce vody vlivem spadlých čerpadel, případně jiných předmětů do vrtané studny
  • Nové převystrojení vrtu v případě prorezavění železné, popraskání kameninové výstroje nebo jiné poškození výstroje

Regeneraci vrtů sloužících jako vodní zdroje se doporučuje provést poprvé cca po 3 až 5 letech po zhotovení zdroje, potom asi po 10-ti letech.

Regeneraci vrtů a studní vám zajistíme i s ověřením vydatnosti krátkodobou nebo dlouhodobou čerpací zkouškou s odborným zhodnocením výsledku prací.

Likvidace vrtů

Vrty, u kterých se již nepředpokládá další využití, musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny. Podle konstrukce vrtu a horninového prostředí je vrt zasypán inertním materiálem a zatěsněn jílovým těsněním. Terén je potom urovnán s okolím. Přetokové vrty, které jsou uzavřeny tlakovým zhlavím, vyžadují speciální utěsnění. Obdobným způsobem jsou likvidovány i nevyužívané sanační a vodárenské vrty.