Úvodní stránka » Hydrogeologie » Hydrogeologický průzkum » Hydrodynamické zkoušky

Hydrodynamické zkoušky (čerpací, stoupací, nálevové, vsakovací) jsou základní metodou zjišťování vydatnosti vodních zdrojů a vzájemného ovlivnění jímacích objektů při jejich využívání.

Provedení alespoň krátkodobé čerpací zkoušky (24 hodin čerpání) je základním zdrojem informací o nově budovaných vrtaných studnách i vrtech jiného účelu.

Nedílnou součástí hydrodynamických zkoušek je režimní sledování okolních vodních zdrojů v blízkosti testovaného objektu.

Jen v ojedinělých případech je možné vyhodnotit hydrogeologické poměry lokality bez provedení čerpací a následné stoupací zkoušky.

 

Pro provádění hydrodynamických zkoušek vlastníme:

  • široké spektrum čerpadel s hloubkovým dosahem do cca 150 m a výkonem do cca 5 l/s,
  • výkonné elektrocentrály pro provádění zkoušek v místech bez zdroje elektřiny,
  • zařízení pro kontinuální záznam hloubky hladiny vody ve vrtu, teploty vody a množství čerpané vody,
  • přístroje pro sledování fyzikálních parametrů čerpané vody (měření v průtočných celách).

Zajišťujeme vybudování provizorní kabelové trasy pro provádění dlouhodobých hydrodynamických zkoušek v místech bez zdroje elektřiny.