Úvodní stránka » Hydrogeologie » Hydrogeologický průzkum » Hydrogeologický průzkum

V rámci hydrogeologického průzkumu pro zajištění vodního zdroje Vám provedeme:

  • výběr nejvhodnějšího místa pro situování zdroje podzemní vody na Vašem pozemku
  • zpracování projektové dokumentace hydrogeologického průzkumu
  • zhotovení vrtu, vrtané studny
  • ověření vydatnosti vrtu hydrodynamickými zkouškami (čerpací a stoupací zkouška)
  • odběr a zjištění kvality vody laboratorními analýzami vody podle vyhl. č. 252/2004 Sb.
  • návrh pásem hygienické ochrany vodních zdrojů, nebo jejich revize
  • návrh, realizace a ověření vsakovací schopnosti hydrogeologických objektů
  • sled, řízení a vyhodnocení prací formou závěrečné zprávy pro vodoprávní řízení

Veškeré provedené práce budou projektovány, řízeny a vyhodnoceny odborníkem vlastnícím osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti – obor hydrogeologie.

Do hotového vrtu Vám navrhneme, dodáme a namontujeme vhodný typ čerpadla, vrt osadíme šachticí, zřídíme horizontální vedení s napojením na tlakovou nádobu a domovní rozvod.